Re-Send Password?
Toontje Lager - Stiekem Gedanst
Nov 21, '21
0

Toontje Lager - Stiekem Gedanst • TopPop
http://www.youtube.com/watch?v=FBi5zCGyO08
http://www.youtube.com/watch?v=QvTJr42bJ6c

Stiekem Gedanst

Song by Toontje Lager

Ik stond maar wat te drinken wat te hangen

Ik dacht en keek en dacht wat om me heen

Niemand om me even op te vangen

Niemand bijzonder, niemand in het algemeen

Drie uur 's nachts, zeven januari

Het panterbloesje en de spijkerbroek

De armen bloot, de korte zwarte haren

En ik stond daar ergens op een hoek

Ik heb stiekem met je gedanst

Ik hoop dat je het leuk vond

Ik heb stiekem met je gedanst

Stiekem met je gedanst

Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken

Ik was die jongen met die vage blik

Ik was die jongen die losjes wou lijken

Niet te onschuldig en zeker niet te dik

Ik heb stiekem met je gedanst

Ik hoop dat je het leuk vond

Ik heb stiekem met je gedanst

Stiekem met je gedanst

Ik hebt gedanst zonder te bewegen

Met een gemak zoals je zelden ziet

Misschien kom ik je morgen tegen

Misschien is het wel beter van niet

Ik heb stiekem met je gedanst

Ik hoop dat je het leuk vond

Stiekem gedanst
Translate to English

Secretly Danced

Song by Toontje Lager

I was just having a drink and hanging out

I thought and looked and thought something around me

No one to catch me

Nobody special, nobody in general

Three o'clock in the morning, January seven

The panther blouse and the jeans

The arms bare, the short black hair

And I was standing there on a corner

I secretly danced with you

I hope you liked it

I secretly danced with you

Secretly danced with you

I don't think you saw me watching

I was that boy with the vague look

I was that boy who wanted to look loose

Not too innocent and certainly not too fat

I secretly danced with you

I hope you liked it

I secretly danced with you

Secretly danced with you

I danced without moving

With ease like you rarely see

Maybe I'll meet you tomorrow

Maybe it's better not

I secretly danced with you

I hope you liked it

Secretly danced
Stiekem Gedanst

Song by Toontje Lager

Detailed Vocabulary

I was just having a drink and hanging out

Ik stond maar wat te drinken wat te hangen

I thought and looked and thought something around me

Ik dacht en keek en dacht wat om me heen

No one to catch me

Niemand om me even op te vangen

Nobody special, nobody in general

Niemand bijzonder, niemand in het algemeen

Three o'clock in the morning, January seven

Drie uur 's nachts, zeven januari

The panther blouse and the jeans

Het panterbloesje en de spijkerbroek

The arms bare, the short black hair

De armen bloot, de korte zwarte haren

And I was standing there on a corner

En ik stond daar ergens op een hoek

I secretly danced with you

Ik heb stiekem met je gedanst

I hope you liked it

Ik hoop dat je het leuk vond

I secretly danced with you

Ik heb stiekem met je gedanst

Secretly danced with you

Stiekem met je gedanst

I don't think you saw me watching

Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken

I was that boy with the vague look

Ik was die jongen met die vage blik

I was that boy who wanted to look loose

Ik was die jongen die losjes wou lijken

Not too innocent and certainly not too fat

Niet te onschuldig en zeker niet te dik

I secretly danced with you

Ik heb stiekem met je gedanst

I hope you liked it

Ik hoop dat je het leuk vond

I secretly danced with you

Ik heb stiekem met je gedanst

Secretly danced with you

Stiekem met je gedanst

I danced without moving

Ik hebt gedanst zonder te bewegen

With ease like you rarely see

Met een gemak zoals je zelden ziet

Maybe I'll meet you tomorrow

Misschien kom ik je morgen tegen

Maybe it's better not

Misschien is het wel beter van niet

I secretly danced with you

Ik heb stiekem met je gedanst

I hope you liked it

Ik hoop dat je het leuk vond

Secretly danced

Stiekem gedanst

Songwriters: Bert HermelinkToontje Lager

Toontje Lager waor 'n Nederlandstaolege popgroop oet Wageningen (provincie Gelderland), die vaan 1978 tot 1985 bestoont. De band maakde synthesizerpop mèt invlode oet reggae en soms disco. Heer waor eine vaan de exponinte vaan de raasj um Nederlandstaolege pop begin jaore tachteg.

https://li.m.wikipedia.org/wiki/Toontje_Lager

Gallery
Xxxx

Nov 21, '21
13
0
No Comments Available
Raven Echo © 2010 - 2021
Founded by Ian Ballie PHD
Designed by Jay Graham